Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.
Beter Bemiddelen

Vrijblijvend advies?
Contacteer ons

Nieuws

Bemiddeling bij ruzie in appartementsgebouwen

De verhouding tussen huizen en appartementen op de Vlaamse woningmarkt sloeg de voorbije jaren stevig door naar de categorie van de appartementen. In 1995 telde Vlaanderen 438.000 appartementen; in 2020 waren er dat al 882.000, leren de cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

In vrijwel elke provincie is het aantal appartementen in die periode minstens verdubbeld, en in Limburg zelfs bijna verdrievoudigd. Ten opzichte van het totale woningpark in België is het percentage appartementen de afgelopen kwarteeuw gestegen van 18,6 procent naar 28,6 procent. Vooral de laatste vier jaar ging het hard. In die periode kwamen er in Vlaanderen 86.277 appartementen bij, bijna zestig per dag. Ter vergelijking: het aantal huizen groeide met 17 stuks per dag aan. 

Langs de Belgische kust loopt om de gekende redenen het percentage van de appartementen nog hoger op. Niet zonder reden wordt de Belgische kustlijn vergeleken met de Atlantic Wall.

Ruzie in de helft van appartementsgebouwen

In de helft van alle appartementsgebouwen in Vlaanderen wordt er geruziedIn de meeste gevallen ligt geld aan de basis:

niet betaalde syndicus afrekeningen
noodzakelijke investeringen die worden geblokkeerd door een minderheid
te hoog opgelopen renovatiekosten
vochtinfiltratie in privatieve appartementen  door alweer uitgestelde renovatiewerken
maar ook geluidshinder en geurhinder

Dat zeker in de kustgemeentes die appartementen in veel gevallen betrokken worden door tweede verblijvers die dat appartement veelal om diametraal tegengestelde redenen hebben aangeschaft, zwengelt de problemen nog aan.

Het gepensioneerde koppel dat een tweede verblijf kocht, zoekt uiteraard de rust op. Het jonge gezin dat een appartement kocht, gaat er om even van het leven te genieten en de kinderen toe te laten hun hart op te halen. 

Processen voor de vrederechter 

Die veelheid aan tegengestelde belangen leidt tot oeverloze processen voor de Vrederechter met plaatsopnemingen, dure expertises en vonnissen tot gevolg waarmede finaal niemand het gevoel heeft dat daarmede het conflict ook effectief is opgelost. 

De vrederechter en ook de rechtbank van eerste aanleg leggen van bovenaf immers een bepaalde oplossing op, waarbij de voornaamste bekommernis was een juridisch juiste oplossing op te leggen, met andere woorden een oplossing die de toets van het recht kan doorstaan, maar waarbij het veelal niet de bekommernis was of dit dan wel een door de partijen gedragen oplossing zou zijn, met andere woorden een oplossing waarmede iedereen zou kunnen leven en iedereen van dan af de blik naar de toekomst zou kunnen wenden. 

Dikwijls hebben de partijen daar ook helemaal geen nood aan. 
Zij zoeken immers veelal een oplossing die juist aanvoelt, die zij als rechtvaardig kunnen bestempelen voor beide partijen en waarbij de klepel als het ware in het midden hangt, met andere woorden een door iedereen gedragen oplossing.

Bemiddeling: De erkende bemiddelaar to the rescue

Enter de erkende bemiddelaar, die aan zijn bemiddelingstafel de spaak gelopen communicatie kan herstellen.   

Als onafhankelijkonpartijdig en neutraal door de Federale overheid daartoe erkende kan hij de partijen samenbrengen in een vrijwillige en vertrouwelijke setting en daar een minnelijke regeling tot stand brengen. 

  • Elkeen krijgt er de kans om op een rustige manier zijn zeg te doen en te benadrukken wat voor hem belangrijk is. 
  • De bemiddelaar structureert het bemiddelingstraject van de partijen en faciliteert de communicatie tussen hen door gerichte vraagstelling. 
  • Daardoor worden impasses doorbroken en krijgt elkeen het gevoel dat naar hem geluisterd wordt. 
  • In de kering wordt elkeen er dan weer toe gebracht om ook zelf actief te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben en wat voor hen dan weer belangrijk is .

Daardoor ontstaat wederzijds begrip voor elkaars standpunt.  

Dat wederzijds begrip geeft de bemiddelaar de mogelijkheid om de partijen te doen nadenken over mogelijke opties om hun geschil geheel of gedeeltelijk op te lossen. 
Doordat de communicatie tussen partijen is hersteld, is er ook vertrouwen rond de tafel en kunnen dergelijke opties uitgesproken worden. 
Alles wat in het kader van de bemiddeling wordt gezegd blijft immers strikt vertrouwelijk en kan nooit tegen je gebruikt worden. 

Finaal kan op basis van al die opties een faire oplossing tot stand komen die door alle partijen gedragen wordt.  Een oplossing waar de partijen zelf hebben toe bijgedragen.  Dergelijke oplossing wordt veel meer gedragen dan een oplossing die hen bovenaf wordt opgelegd. 

Bemiddeling: Dé oplossing voor aanslepende geschillen in residenties en appartementsgebouwen

Een erkend bemiddelaar en bemiddeling zijn dus dé oplossing voor aanslepende geschillen in residenties en appartementsgebouwen : 

  • De bemiddelaar kan als volledig onafhankelijke persoon op korte termijn de partijen rond de tafel brengen.  
  • De problemen kunnen benoemd en besproken worden.  
  • De partijen dragen daarbij zelf de oplossing van het geschil aan, zodat zij veel meer achter de oplossing staan dan wanneer het hen van bovenaf wordt opgelegd.  
  • De kostprijs kan binnen de perken gehouden worden. 
  • De bemiddeling blijft in alle omstandigheden vrijwillig, zodat eenieder er op elk ogenblik kan uitstappen zonder daarvoor met de vinger te worden gewezen. 

 Wilt u meer weten ? Bel ons op 03/393.03.85. Of mail naar info@beterbemiddelen.be.

Omdat bemiddeling wérkt!

Contact

info@beterbemiddelen.be
Beter Bemiddelen vzw
+32 (0)477 60 75 97
KBO 0760.502.962

Adres

August De Boeckstraat 1
9100 Sint-Niklaas

Privacy  |  Cookies  |  Disclaimer  |  KBO 0760.502.962