Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.
Beter Bemiddelen

Vrijblijvend advies?
Contacteer ons

Nieuws

Hoe verloopt het traject van een bemiddeling?

Allicht weet niet iedereen hoe een bemiddeling precies verloopt. En … onbekend is onbemind. Daarom licht BETER BEMIDDELEN graag toe hoe een traject van een bemiddeling nu eigenlijk verloopt. Een bemiddelingstraject verloopt in verschillende stappen, die ongeveer altijd als volgt verlopen:

Welke stappen worden gezet bij een bemiddeling?

Stap 1 - verzamelen van informatie
Stap 2: formuleren van standpunten
Stap 3: noden en belangen bepalen
Stap 4: opties en onderhandeling

Bemiddeling stap 1: verzamelen van informatie 

De bemiddelaar verzamelt informatie over het probleem van de partijen.  Hij probeert inzicht te krijgen in wat van belang is voor de partijen. Dit doet de bemiddelaar door veel vragen te stellen. 

Aangezien de partijen deze fase van informatie-vergaring samen doorlopen, zullen zij ook wederzijds inzicht krijgen in wat voor de andere belangrijk is. 
Zo kan in deze eerste fase al een vertrouwensklimaat gecreëerd worden.   

Bemiddeling stap 2: formuleren van standpunten 

In de volgende fase zal de bemiddelaar bij elk van de aanwezigen polsen welk “standpunt” hij inneemt over het probleem. 

Mogelijks bestaan er misvattingen tussen de partijen en die kunnen zo al worden blootgelegd. Door deze werkwijze kan een duidelijk beeld gevormd worden over de precieze aard en oorsprong van het probleem. De bemiddelaar zal proberen om het geschil zelf te identificeren, zonder de waas van emoties of vooroordelen van de partijen daaromtrent. 

Bemiddeling stap 3: noden en belangen bepalen 

 Vanuit de standpunten van partijen zal de bemiddelaar trachten naar boven halen uit elk van de partijen, welke zijn noden en de belangen zijn. Bijna vanzelf zal blijken of alle belangen naar voor gekomen zijn, dan wel sommige ervan nog niet uitgesproken zijn (en de onderhandeling kunnen doen stranden). 

De bemiddelaar zal de partijen blijven bevragen over alles wat zij in het probleem als belangrijk ervaren. 

Bemiddeling stap 4: Opties en onderhandeling 

 Eenmaal de standpunten en belangen van elkeen zijn geïdentificeerd, zal de bemiddelaar samen met de partijen alle opties onderzoeken om tot mogelijke oplossingen te kunnen komen. 

De bemiddelaar helpt de aanwezigen om te bepalen wat de oplossing is die voor elkeen het best voldoet aan de noden en belangen.  Deze oplossing zal dan als “bemiddelingsakkoord” neergeschreven worden.  Als zulke oplossing niet gevonden wordt, zal geen akkoord gesloten worden.

De bemiddeling zal dan zonder oplossing eindigen, maar de partijen weten dat ze een minnelijke oplossing toch een grote kans hebben gegeven.

Omdat bemiddeling wérkt!

Contact

info@beterbemiddelen.be
Beter Bemiddelen vzw
+32 (0)477 60 75 97
KBO 0760.502.962

Adres

August De Boeckstraat 1
9100 Sint-Niklaas

Privacy  |  Cookies  |  Disclaimer  |  KBO 0760.502.962