Wij gebruiken de volgende cookies. Via de onderstaande knoppen kan je je voorkeuren voor deze cookies beheren.

 

Essentiële cookies
Deze cookies zijn technisch nodig om een normaal bezoek aan onze websites mogelijk te maken. Gezien de technische noodzaak van deze cookies hebben wij enkel een informatieverplichting. Deze cookies worden geplaatst van zodra je onze websites bezoekt.

Functionele cookies (optioneel)
Via deze cookies onthouden onze websites jouw voorkeurinstellingen gedurende de tijd van jouw surfsessie. Dit doen we om onze websites gebruiksvriendelijker te maken en beter af te stemmen op jouw noden. Zo zal je je taalvoorkeur slechts 1x per surfsessie moeten instellen.

Analytics cookies (optioneel)
Via deze cookies wordt het surfgedrag van de bezoekers van onze websites gemeten om de verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld wordt gemeten welke zoektermen worden gebruikt om onze websites terug te vinden.


> Privacy & Cookie Policy


Wat kost bemiddeling?
3

Kostprijs

Een eerste bemiddelingssessie kost 1.500,00 EUR forfaitair. Daarop dient 21% BTW te worden aangerekend. Enkel voor familiale bemiddelingen is geen BTW verschuldigd.
Deze kost wordt in de regel gelijk verdeeld tussen de partijen.

In deze bemiddelingssessie is het volgende inbegrepen:

  • de aanmaak van het bemiddelingsprotocol door de bemiddelaar,
  • de voorbereiding van het bemiddelingstraject door de bemiddelaar, alsook eventuele telefonische overleggen met de partijen,
  • de sessie van het bemiddelen, die maximaal 4 uren duurt.

Dit tarief geldt als er bemiddeld wordt met twee partijen (en hun eventuele raadslieden).

Als er méér dan twee partijen aan de bemiddeling deelnemen, wordt boven het vaste tarief van 1.500,00 EUR tevens een bijkomend tarief aangerekend per extra partij van 150,00 per uur exclusief BTW, voor de duur van de bemiddelingssessie zelf. De totale kost van de bemiddeling wordt in principe in gelijke delen gedragen door alle partijen samen.

Als er na de eerste bemiddelingssessie nog bijkomende sessies nodig zijn, zal er geen forfaitair tarief maar 150,00 EUR per uur exclusief BTW worden aangerekend, ongeacht het aantal partijen. Ook deze kostprijs wordt in principe in gelijke delen gedragen door de partijen in de bemiddeling.

Onze ervaring leert dat een bemiddelingsakkoord meestal wordt bereikt na twee of drie bemiddelingssessies, maar uiteraard is elke bemiddeling anders en kunnen wij geen algemene regels hanteren.

Voor het uitwerken en neerschrijven van het bemiddelingsakkoord geldt een uurtarief van 150,00 EUR per uur exclusief BTW. Uitzondering hierop is de uitwerking en neerschrijven van een akkoord in het raam van een familiale bemiddeling. Hiervoor geldt een forfaitair tarief van 750,00 EUR. Hierop is geen BTW verschuldigd.

Materiële uitgaven (verplaatsingen door de bemiddelaar (0,45 EUR per km), catering, drank, eventuele huur van lokalen ...) worden aan de reële kost doorgerekend.

Er worden geen administratiekosten aangerekend.